38-08 Union St #13F, Flushing, NY 11354   

info@eazzyconsulting.com  |   718-539-2136

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • 微信

© 2019 by EAZZY CONSULTING GROUP

※以房地产作为担保的短期贷款。

 

 

※相对于传统的放款人,诸如银行或信用联盟,它们是由私人投资者(或投资者基金)提供资金偿付的,期限通常是12个月左右。